Start - Laatste Nieuws
Onzeker wanneer de VBS activiteiten weer kunnen starten
Het kabinet heeft op 6 mei een "routekaart" bekend gemaakt. Daarop staat, welke sectoren en organisaties weer kunnen opstarten en wanneer. Niet duidelijk is, wat dit betekent voor wijkcentra/buurthuizen. Wij hopen, dat de regels snel kunnen worden versoepeld. Dan kunnen we misschien weer starten op 1 september.

8 weken geleden hebben wij gemeld, dat wij er van uit gingen, dat de VBS activiteiten per 1 juni weer zouden kunnen worden opgestart. Inmiddels weten wij, dat er nog geruime tijd een 1,5-meter samenleving zal zijn.

Activiteiten, zoals de VBS organiseert zijn voorlopig nog verboden. Zodra er weer ruimte komt vanuit de overheid om onze activiteiten op te pakken zullen wij hier in goede samenwerking plannen voor moeten maken. We zullen moeten kijken wat er mogelijk is met betrekking tot het organiseren van onze activiteiten in een 1,5-metersamenleving. Hierbij zullen we er rekening mee moeten houden, dat we op dit moment maar beperkt ruimte hebben voor grotere activiteiten.

Het is op dit moment nog onzeker wanneer we onze activiteiten weer kunnen opstarten.

Wijkcentrum Stervoorde en wijkcentrum Muziekbuurt gesloten
Maandagavond 23 maart is tijdens een persconferentie bekend gemaakt, dat tot 1 juni alle samenkomsten zijn verboden. Dit betekent, dat de VBS – in ieder geval – tot 1 juni geen activiteiten kan en mag organiseren.
Het bestuur heeft besloten, dat werkgroepen hun leden geen deelnemersbijdrage hoeven te vragen, zolang ze geen activiteiten kunnen / mogen organiseren.
Hoe we dit verrekenen met de penningmeesters, zien we later wel. Het bestuur is van mening, dat er geen andere mogelijkheid is.

We wensen jullie veel sterkte toe de komende tijd!
Vriendelijke groeten,
(namens het bestuur)
Ineke

Wijkcentrum Stervoorde en wijkcentrum Muziekbuurt gesloten

In verband met de ontwikkelingen met betrekking tot het coronavirus zijn wijkcentrum Stervoorde en wijkcentrum Muziekbuurt in de brede school Melodie in elk geval gesloten tot en met 31 maart. Daarom gaan daar alle tot die tijd geplande activiteiten van de VBS niet door.Vrijwilligersavond 22 november 2019

Vrijwilligers van de VBS werden vrijdagavond 22 november door middel van een etentje in Fong Shou hartelijk bedankt voor hun inzet in 2019.
Voorzitter Ineke van Vliet gaf aan, dat de 130 vrijwilligers er voor zorgen, dat de bewoners in het verzorgingsgebied van de VBS meer mogelijkheden krijgen om prettig te leven.

Tonny en Aad Bekink overhandigden Joke Eijkelhof en het bestuur een bos bloemen voor hun vele werk.

Het was een zeer geslaagde bijeenkomst!

Koningsnach 26 april 2019
Klik hier voor de foto's

Nieuws archief